2.450.000

– Phù hợp với người theo lối đánh thiên công, thích đập cầu bất ngờ, các bạn nữ.

– Phù hợp cho người có lực cổ tay trung bình, người chơi trình độ khá trở lên, bán chuyên, chuyên nghiệp.