– Phù hợp với người chơi có lối đánh công thủ toàn diện, nghiên về thích đập cầu tấn công.

– Phù hợp cho người có lực cổ tay trung bình, khỏe, người chơi bán chuyên, chuyên nghiệp, trình độ trung bình, khá

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.