160.000

– Nhắm đến người chơi phong trào, bán chuyên, chuyên nghiệp, vận động viên đang tìm kiếm cho mình một sợi cước có âm thanh lớn, lực nảy tốt tạo những pha đập cầu mạnh mẽ, tiếng nổ to.

– Nếu bạn đang tìm kiếm một sợi dây cao cấp, cho tiếng nổ to ngoài 66 UM dành cho người chơi thiên công, hãy mua cước đan vợt cầu lông Yonex BG 85

Hết hàng