155.000

– Nhắm đến người chơi phong trào đang tìm kiếm cho mình một sợi cước có trợ lực tốt, âm thanh lớn, lực nảy cao tạo những pha đập cầu mạnh mẽ, tiếng nổ to, ngoài ra dây còn cho khả năng điều cầu linh hoạt.

– Nếu bạn đang tìm kiếm một sợi dây cho tiếng nổ to dành cho người chơi kiếm soát cầu với những pha tấn công bất ngờ, hãy mua cước đan vợt cầu lông Yonex BG 68 Titanium

Hết hàng